Regler for campinggjester – Fangekasa misjonssenter

feb 18, 2014 Kommentarer er skrudd av for Regler for campinggjester – Fangekasa misjonssenter av

Fangekasa misjonssenter eies av Norsk Luthersk Misjonssamband, og har et styre som er underlagt Region Øst.

Styret har til en hver tid en representant som har ansvaret for de faste campingplassene.

Fangekasa har to vaktmestere i hver sin 30 % stilling. Ut over dette utføres alt arbeid på campingen av frivillige medarbeidere. All hjelp mottas med takk.

Regler:

 1. Plassering av vogner skal skje i samarbeid med styrets ansvarshavende og i samsvar med brannforskriftene. Minimum 3 meter fra nærmeste vogn eller ”platting”.
 2. Campingvogna eller bo bilen skal ha slukkeutstyr.
 3. Det skal benyttes godkjent strømkabel, 2,5 mm2. Ved eventuell bruk skjøtekabel skal skjøten være tildekket med deksel. Brukes det kabelsnelle skal denne være utrullet.
 4. Hver plass har sitt avgrensede område. Overstiger man dette må det påregnes en tilleggsbetaling. – Bygging av platting skal avtales med ansvarshavende.
 5. Hver vogn har anledning til å parkere en bil ved/i nærhet av vogna. Besøkende skal parkere på parkeringsplass.
 6. Det skal være ro på plassen mellom kl. 2400 og kl. 0700. Bommen skal være låst mellom kl. 2300 og kl. 0700.
 7. Campinggjestene har tilgang til toalett, dusj og vaskemaskin i servicebygget.
 8. Avfall legges i konteiner på anvist plass.
 9. Toalett og ”gråvann” tømmes på anvist plass.
 10. Ved et eventuelt bytte av plass skal ansvarshavende kontaktes. Bytte skjer på våren, og ansienniteten på plassen vil være avgjørende.
 11. Barn kan ”arve” plassen av sine foreldre.
 12. Ved fremleie skal ansvarshavende kontaktes først.
 13. Som hovedregel regnes sesongen fra 1.5. – 31.9., eller etter avsluttet høstferien (uke 40). I tiden før og etter vil strøm og vann være frakoblet.
 14. Eventuelle mangler/feil meldes umiddelbart til ansvarshavende eller vaktmester. I bibelcampsesongen til campingsjef.
 15. Hver vogn skal ha et skilt lett synlig i et vindu, som angir eier og kontakttelefon.

Styret

 • Camping ansvarlig: Bjørn Bruland tlf. 90504991.
 • Vaktmestere: Arve Blaker tlf. 95173457 og Sigmund Eng tlf.99644250.
Camping og hytter, Fastboende