Informasjon til fastplassgjester

mar 15, 2018 Kommentarer er skrudd av for Informasjon til fastplassgjester av

En ny campingsesong nærmer seg og vi ønsker med dette å informere våre «fastboende» litt om hva som skjer fremover på Fangekasa.

Etter et år med store prosjekter, med tilhørende kostnader, ser vi frem til et litt roligere år! Det viktigste som skjedde i fjor var jo selvfølgelig tilkoblingen til kommunalt vann- og avløp. Vi håper dere alle satte pris på at vi sommeren 2017 hadde nok vann og at vi ikke ble vekket av septik bil kl.7 om morgenen.

Vi har ikke lagt opp til noen større utbygginger i år, men noen prosjekter har vi på gang.

Viktige datoer:

01.04.        Frist for melding av bytte av fastplass. Gjøres til post@fangekasa.no eller tlf 69 19 90 40

07.04.        Utkjøring av vogner og bytte/tildeling av fastplass.  De som har vogner lagret i hallen må møte opp selv og ta ansvar for at vognene kommer på sin plass. Våre vaktmestere bistår med flytting av vogner med traktor.

07.04./21.04    Vaskedugnad. Det er lokale lag og foreninger som i hovedsak står for denne vaskingen, men vi trenger flere som hjelper til.

27.-29.04    Dugnadsleir!

Vi gjentar fjorårets suksess med dugnadsleir på Fangekasa! Tanken med dugnadsleiren er å få en fin kombinasjon av godt sosialt samvær, god forkynnelse, god mat og mye godt arbeid. Vi har mange bygninger som trenger maling og annet vedlikehold. Lekeapparater og brygger trenger også ettersyn og reparasjoner. Vi sørger selvfølgelig for kost og losji! Dersom noen har lyst og anledning til å komme på torsdag kveld og jobber «hele» fredagen så legger vi gjerne til rette for det, men det er da viktig at vi får informasjon om dette!    Pris: arbeidsinnsats.             Vi håper og tror at dette vil bli en nyttig og hyggelig helg og at mange tar turen til Fangekasa denne helgen. Påmelding gjøres til post@fangekasa.no. Dersom du/dere ikke trenger overnatting vil vi likevel ha påmelding slik at vi kan beregne nok mat! Mer informasjon om programmet blir lagt ut på nettsiden og facebook.

 

Tusen takk for at dere er våre faste gjester! Vi ønsker å gi dere best mulig tilbud både som campingplass, men også spesielt som bibelcamping.

Etter fjorårets investeringer er den økonomiske situasjonen en utfordring. Utgiftene til pålagt oppgradering av brannvern ble en post vi ikke hadde beregnet og som vi heller ikke kunne velge bort. Dersom dere har anledning til å gi en ekstra gave til Fangekasa er det nå meget kjærkomment. Gaver kan gis til kontonr 1050.07.01345 eller på Vipps, kode 118373 eller søk Fangekasa.

Hjertelig takk til alle som bidrar med gaver, frivillig arbeid og forbønn.

Velkommen til en ny campingsesong på Fangekasa Misjonssenter!

 

Fastboende