Informasjon til fastboende, april 2016

apr 15, 2016 Kommentarer er skrudd av for Informasjon til fastboende, april 2016 av

Vi er snart klare for en ny sesong på Fangekasa og vi gleder oss til å se dere på plassen igjen. Noe utskiftning av fastboende er det også i år og vi ønsker våre nye gjester spesielt velkomne!

Ny reguleringsplan
Som dere er kjent med så har det nå i et års tid vært jobbet med ny reguleringsplan for Fangekasa. Dette har vært en lang prosess, men vi forventer at den nye planene blir vedtatt i kommunen innen utgangen av april. Generelt sett vil ikke den nye reguleringen kreve vesentlige endringer hos oss, men vi har fått melding om at det må gjøres justeringer på noen få plasser.  Dette vil vi følge opp direkte med dem det gjelder.

Når vi først er i gang med å rydde opp i reguleringer og godkjenninger overfor kommunale og fylkeskommunale instanser er det også naturlig og nødvendig å ha en gjennomgang og oppdatering av andre avtaler, regler og retningslinjer for Fangekasa og våre gjester. Mer info kommer senere.

Tilkobling til kommunalt vann- og kloakknett
Vi håpet at vi nå skulle vært nærmest ferdig med dette prosjektet, men det har bl.a. tatt tid å få en endelig avklaringer med kommunen. For å spare penger har vi etablert et samarbeid med Skjulstad hyttefelt (nærmeste nabo i sør) om utbyggingen og kostnader. Mye vil bli avklart i løpet av april og begynnelsen av mai, men det ser dessverre ikke ut til at arbeidet blir ferdig før bibelcampen starter opp. Vi jobber derfor med en midlertidig løsning for økt vanntilførsel i sommer.

Kostnadene for tilkobling til kommunalt vann- og kloakknett er en utfordringer for oss. Vi fortsetter med innsamlingskampanjen, «1000 til Fangekasa,» og håper mange vil gi en ekstra pengegave i år.

Årspris for fast-plass
Det er ingen prisøkning for fast-plass i år, men dere kan forvente at det blir en økning for nest år.

Forbedring av drenering
I forbindelse graving til vann- og kloakknett legger vi også ny drenering fra bekken, ved tomte-delet øverst på selve campingområdet, og rett ned, langs veien, til enden av plassen. Vi håper å få gjort dette i løpet av mai. Mer informasjon vil bli lagt ut på fangekasa.no.

Nye «fast-plasser»
Ørje-hyttene (de små brune) er nå fjernet fra plassen. De var i ferd med å råtne i konstruksjonen og vi fant det ikke hensiktsmessig å reparere dem. Disse plassene blir nå omdisponert og tilpasset fast-plass for campingvogner. Vi har også revet «Kirken» og har planer for nye plasser i dette området.

Bytte av plass
Dersom du ønsker å bytte plass ber vi om at det meldes til Bjørn Bruland innen 23. april.
Tlf. 90504991, e-post; bjornbrula@gmail.com. Befaring og evt. valg av plasser gjøres lørdag 7. mai. Møbler m.m. skal være ute av hallen senest 7. mai, men skal du bytte plass og har møbler i hallen skal vi finne en løsning på det. Kart, med oversikt over ledige plasser blir lagt ut på fangekasa.no.

Velkommen til en ny sommer på Fangekasa!

 

Vennlig hilsen

Styret for Fangekasa misjonssenter

Uncategorized