Endring av priser for fast plass på Fangekasa

apr 25, 2017 Kommentarer er skrudd av for Endring av priser for fast plass på Fangekasa av

Styret på Fangekasa har jobbet med å få en bedre økonomisk plattform for Fangekasa. Inntektene strekker ikke til for å kunne vedlikeholde og videreutvikle plassen på en forsvarlig måte.

Det er gjort flere tiltak allerede, bl.a. har vi fått en fin økning i utleie av plassen utenfor bibelcampingen og innsamlingsaksjonen «1000 til Fangekasa» har gitt oss en kjærkommen ekstra inntekt. Til nå har aksjonen gitt ca 500 000 kr. og for det har vi fått kjøpt ny gressklipper og det er lagt av midler for tilkobling til kommunalt vann- og kloakknett.

Når vi ser på de utgiftene vi har hatt, og vil få i tiden fremover for å drive plassen forsvarlig, er vi også nødt til å øke prisene på leie av fast plass.

Å leie fast plass på Fangekasa gir noe mer enn å ha vogn på en vanlig campingplass. Bibelcampingen var, og er, grunnlaget for virksomheten på Fangekasa og driften av bibelcampingen må derfor være en viktig del av prisingen. Vi har sammenlignet våre priser med andre bibelcampinger og med de nye prisene er vi godt innenfor gjennomsnittet.

I arbeidet med nye priser har vi også sette på forskjellen på plassenes størrelse og lagt en prisplan med tre nivåer.

  1. Liten plass, under 55 m2: kr. 7 500,-
    Dette gjelder for de plassene som i dag ikke har mulighet til å bygge ut og utnytte et større areal.
  2. Normal plass, 55 – 70 m2: kr. 8 500,-
    Gjelder for de aller fleste plassen på Fangekasa og det vil også være standard for utbygging av evt. nye plasser.
  3. Stor plass, over 70 m2: kr. 9 500,-
    Gjelder for plasser som har bygget ut, plantet eller gjort andre tiltak som definerer deres plass til å være over 70 m2. Man kan altså ha en plass som geografisk sett tillater en større utbygging, men ikke benytte seg av dette.

For 2017 vil de som kommer i nivå tre bli fakturert som nivå to, altså kr. 8 500,-, slik at man har mulighet til å evt. tilpasse sin plass til nivå to innen 2018. For de fleste vil det altså bli en økning på kr. 1 100,- for inneværende år. Totalt vil dette gi en inntektsøkning på ca 60 000 kr. per år.

Vi vil utarbeide nye kontrakter for leie av fast plass som er i tråd med de nye prisene. Dette blir sendt ut sammen med fakturaen.

Så kan vi med glede informere om at arbeidet med tilkobling til kommunalt vann- og kloakknett er i full gang og vi ligger godt i rute til ferdigstilling ca 1. juni. I sommer vil vi ha nok vann og dere blir ikke vekket av en septikbil kl. 06.30! Samtidig med dette arbeidet blir det også lagt ny drenering på deler av plassen.

 

 

Vennlig hilsen

Styret for Fangekasa
v/styreleder

Fastboende